: 06.12.2019
Сонячно
0 0 0
Довідник / Освіта / Вищі навчальні заклади / Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту
Переглядів 800
Оцінок 0
Відгуків 0

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту

Адреса: вул. Галицька, 7, Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, Україна,

Телефони: (0342) 77-30-90

Директор: Ляхович Галина Іванівна

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету – відокремлений структурний підрозділ Тернопільського національного економічного університету.

Заснований в 1992 році як філія Київського міжнародного інституту менеджменту, а з 1997 року ввійшов до структури Тернопільського національного економічного університету (на той час Тернопільської академії народного господарства). Перший випуск денної форми навчання був здійснено в 2002 році. За роки свого існування Івано-Франківський інститут менеджменту став сучасним вищим економічним навчальним закладом та здобув визнання в освітянських та наукових колах України.

В Івано-Франківському навчально-науковому інституті менеджменту ТНЕУ навчається понад 1000 студентів денної та заочної форм навчання.

Організацію навчального процесу здійснюють 3 кафедри:

 • кафедра обліку;
 • кафедра фінансів і кредиту;
 • кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін;
 • кафедра міжнародної економіки;
 • кафедра маркетингу і менеджменту, на яких працює понад 50 викладачів, з них – 10 докторів наук, професорів, понад 30 кандидатів наук, доцентів.

Метою діяльності професорсько-викладацького складу є досягнення державних стандартів якості підготовки фахівців, фундаменталізація освітньої підготовки та універсалізація навчального процесу через поєднання науки і освіти, наукове забезпечення навчального процесу, формування і розвиток наукових шкіл; підтримка молодої науки, забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки України.

Сьогодні інститут – це вищий навчальний заклад, у якому реалізовується ступенева система підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»:

На ОКР «бакалавр» - за 5-ма напрямами підготовки:

 • «Менеджмент»
 • «Міжнародна економіка»
 • «Фінанси і кредит»
 • «Облік і аудит»

На ОКР “Спеціаліст” за спеціальностями:

 • «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
 • «Міжнародна економіка»
 • «Маркетинг»
 • «Облік і аудит»
 • «Фінанси»

На ОКР “Магістр” за спеціальностями:

 • «Міжнародна економіка»
 • «Облік і аудит»
 • «Банківська справа»

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту ТНЕУ здійснює перепідготовку (здобуття 2-гої вищої освіти за ОКР «спеціаліст» «магістр»), проводить курси підвищення кваліфікації для працівників підприємств установ та організацій всіх форм власності за базовими напрямами підготовки.

В рамках підписаних угоди між ТНЕУ та Європейською вищою школою в Сопоті, а також “Угоди про два дипломи між Тернопільським національним економічним університетом (Україна) та Вроцлавським економічним університетом (Республіка Польща)” від 10 вересня 2013 року можливе навчання студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “магістр” на період одного семестру у внз-партнері.

На базі інституту розвиваються наукові школи з таких наукових напрямків: світове господарство і міжнародні економічні відносини, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, фінанси, облік та аудит, організація управління і регулювання економікою на макро- , мезо- та мікрорівнях, співорганізаторами яких є наукові працівники кафедр ІФННІМ ТНЕУ. Наукові дослідження стосуються сучасних тенденцій розвитку економічних явищ і процесів як на міжнародному, національному, так і на регіональному та локальному рівнях, а їх обговорення знаходить своє відображення у проведеннях наукових та науковий та науково-технічних заходів, що дозволяє підвищувати якість навчально-виховного процесу та суттєво розширювати діапазон фахової підготовки студентів.

Важливою умовою підготовки висококваліфікованих фахівців є створення відповідної матеріально-технічної бази, яка оснащена комп’ютерною технікою, навчальна бібліотека, яка постійно поновлюється сучасною економічною літературою та періодикою. Ресурси бібліотеки налічують 40 000 примірників навчальної, навчально-методичної та наукової економічної літератури.

Навчальний процес у ІФННІМ ТНЕУ побудований на поєднанні традиційних і новітніх навчальних технологій. В розпорядженні студентів сучасна комп’ютерна лабораторія, доступ до мережі internet через локальну мережу Wi-Fi, читальний зал. Успішно функціонує студентський науковий гурток.

Інститут завжди підтримує студентів, які беруть активну участь у громадському та спортивному житті міста та області. Система виховної роботи передбачає професійне виховання студентів, здобуття ґрунтовних знань, формування широкої ерудиції, сучасного мислення, навичок самостійної творчої праці; виховання поваги до законів держави, народних традицій, загальнолюдських, національних, родинних, моральних, естетичних та культурних цінностей; громадянської активності, національної гідності та патріотизму; сприяння студентському самоврядуванню, встановлення культури міжособистісних контактів та всебічному розвитку особистості.

За свою історію інститут дав дорогу у світ знань тисячам молодих людей, створив потужну базу для наукових досліджень, став справжнім осередком культури, науки і освіти. Він творив і творить інтелектуальну еліту, яка працює для добробуту й культурного зростання нашого краю.

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту ТНЕУ - це бренд Європейської освіти на теренах Прикарпаття.

big
Дочекайтесь завантаження мапи

Контакти

вул. Галицька, 7,
Івано-Франківськ,
Івано-Франківська область,
Україна,
(0342) 77-30-90ifimtneu@gmail.comhttp://ifim.tneu.edu.ua
Оцінювання цього закладу не передбачено

Залишити відгук

Мій довідник

Схожі заклади

Вищі навчальні заклади

Івано-Франківська академія Івана Золотоустого

вул. Гарбарська, 22, Івано-Франківськ(0342) 72-47-30
Вищі навчальні заклади

Івано Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

вул. Євгена Коновальця, 35, Івано-Франківськ(0342) 77-18-45
Вищі навчальні заклади

Івано-Франківський національний медичний університет

вул. Галицька, 2, Івано-Франківськ(0342) 53-32-95
Вищі навчальні заклади

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ+380 (342) 54-72-66
Вищі навчальні заклади

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ(0342) 75-23-51

Форма авторизації